top of page

ביואסטתיקה-ביופונקציה

  • מייסד השיטה - ד"ר רוברט לי.

  • התאוריה גורסת כי כל חלקי הפה- שיניים, לסתות, מפרקי הלסת, שרירים, עצבים ורצועות, קשורים אלה באלה במערכת הרמונית מאוזנת.

  • רופא שהוכשר בביואסתטיקה יכול לזהות בצורה מיטבית בין אנשים בעלי תפקוד סגרי תקין לאלו שלא.

  • שחיקת שיניים קדמיות היא אחד הסימנים לתפקוד סגרי לא תקין.

  • מפרקי הלסת (TMJ) מחברים את הלסת התחתונה לגולגולת (קרניום) והפוזיציה שלהם יחד עם כל המבנים הנלווים- שרירים, עצבים, דיסקים, סיבים, תלויה באינטראקציה של השיניים בזמן לעיסה ובליעה.

  • אנו לועסים ובולעים יותר מ-2000 פעמים ביום!

  • בעיה באחד מהתחומים הנ"ל עלולה להוביל לא רק לפגיעה אסתטית אלא גם לכאב וירידה באיכות החיים. 

bottom of page